XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Kedves Hallgató!

Az Ön által készített pályamunkát az intézményi TDK-konferencia zsűrije az OTDT Titkárságához beérkezett adatok alapján az OTDK-ra javasolta, ez alapján Ön azt az OTDT online rendszerébe feltöltötte. Tájékoztatjuk, hogy a felöltött pályamunkát most szükséges az OTDT online rendszerében beneveznie a XXXII. OTDK-ra. Az online rendszert az OTDT honlapjáról (www.otdt.hu) tudja elérni.

A nevezésről és az ahhoz kacsolódó tudnivalókról a következő oldalon talál bővebb információkat:

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/tajekoztato-hallgatok-reszere/

A nevezési határidőket az egyes tudományterületi szekciók felhívásai tartalmazzák, illetve azok az alábbi linken megtekinthetőek:

http://otdt.hu/media/cms_page_media/313/nevezesi_hataridok_szekciok_szerint.pdf

A nevezéshez szükséges, hogy az online rendszerben  a pályamunka és az azzal nevező hallgató(k) adatai kitöltésre kerüljenek. Arról, hogy a nevezési lapon kívül milyen egyéb dokumentumok megküldése szükséges a nevezés során, a XXXII. OTDK Központi Felhívása, valamint az egyes szekciók felhívásai adnak tájékoztatást. Kérjük, hogy ezeket alaposan tanulmányozza át a nevezés megkezdése előtt!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nevezési dokumentációt összegyűjtve minden esetben az intézményi/kari TDT-elnöknek kell postáznia az OTDT Titkárságára, valamint a szekciót rendező intézménynek. A XXXII. OTDK-ra egyéni nevezés nincs!

A legfontosabb információk a nevezéssel kapcsolatosan:

1. A XXXII. OTDK-ra 2014. év decemberéig, valamint 2015. év január - februárjáig kell nevezni. (A pontos határidőt a szekció felhívása tartalmazza.) A nevezés az e-mail kézbesítésének napján megkezdődött, így ezen naptól kezdve a szekció által megadott határidőig van lehetősége nevezni.

2. A nevezés során a rendszerben kell kitölteni a szükséges adatokat, valamint itt kell rögzíteni a magyar és angol nyelvű rezümét.

3. Ezt követően szükséges benevezni (először a „Nevezés véglegesítése” menüpontra, majd a nevezési lap alján található "Nevezésre" kattintva). Ezután a nevezési lapot a szükséges példányszámban ki kell nyomtatni. (Az OTDT Titkárságára kizárólag azon hallgatók esetében kell nevezési lapot küldeni, akik MA/MSc vagy osztatlan képzésben végeztek vagy várhatóan a nevezés félévében végezni fognak (megszerzik abszolutóriumukat), és az az intézményi TDK-konferencia, amelyen jogosultságot szereztek az OTDK-ra, az abszolutóriumuk megszerzésének félévében volt. A rendező intézmények közül több is kér nevezési lapot, kérjük, ezt a szekció felhívásában ellenőrizzék.)

4. A nevezéshez szükséges nyilatkozatok (végzett nyilatkozat, végzős nyilatkozat stb.) mind a nevezési lapra kerülnek rá, így csak azt kell majd a hallgatóknak és amennyiben szükséges, a témavezetőknek aláírniuk.

5. A nevezési dokumentációt (nevezési lap a nyilatkozatokkal, végzett hallgató esetében az abszolutórium igazolása, valamint a szekció által kért dokumentumok, a pályamunka stb.) a TDT-elnöknek kell átadni. A nevezési anyagok TDT-elnökök általi megküldésének határidejét a következő linken tudja megtekinteni: http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/tajekoztato-tdt-felelosok-reszere/

Visszajelzéseiket és kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

E-mail: 

Az eddig elért eredményeihez ezúton is gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel:
OTDT Titkárság

    • tdk 2014 tavasz