XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

A 2015. évi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának bírálati rendje

A benyújtott pályamunkák írásbeli és szóbeli értékelése során a bírálók és az opponensek a jelen felhívás Mellékletében foglalt szempontokat veszik figyelembe.
 
A pályamunkák jeligével ellátott példányát a rendező intézmény által központilag felkért zsűritagok egységes szempontok szerinti, független előzetes bírálatnak vetik alá. A konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti nyilvános védésére, a társintézményekből felkért hallgatói opponensek általi véleményezésére, valamint magyar nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. Opponens nem lehet oktató, PhD-hallgató, illetve az OTDK-ra befogadott pályamunka szerzője a saját tagozatában.
 
A benyújtott pályamunkák értékelése írásbeli bírálattal és pontozással történik. A benyújtott pályamunkára az írásbeli bírálat során adható pontok száma legfeljebb 50. A zsűrik tagjai a benyújtott pályamunkákat értékelő bírálataikat az OTDT online rendszerében rögzítik. Az írásbeli bírálatokat és a benyújtott pályamunkára adott pontszámokat a rendező intézmény a az OTDT online rendszerében a nyilvános védést megelőzően közzéteszi.
A pályamunkákat és szerzőik nyilvános védésen nyújtott teljesítményét tagozatonként három oktatóból álló zsűri bírálja el. A Szekció szervezői törekednek arra, hogy az egyes tagozatok zsűritagjai minősített oktatók legyenek. A zsűri tagja az állam- és jogtudomány területének elismert szakembere lehet. Nem lehet a zsűri tagja a tagozatban szereplő dolgozat témavezetője.
 
A nyilvános védés értékelése szóbeli bírálattal és pontozással történik. A nyilvános védésre adható pontok száma legfeljebb 50.
 
A pályamunkák díjazása a Központi Felhívásban megjelölt szempontokra figyelemmel történik.
Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére.