XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Alkotmányjogi II. tagozat

Helyszín: Ludovika Főépület II.em. 238.


ZSŰRI

Elnök: 
PROF. DR. SCHANDA BALÁZS tanszékvezető egyetemi tanár, prodékán, PPKE JÁK

Tagok:
DR. BALOGH JUDIT
habil. egyetemi docens, DE ÁJK
DR. SULYOK TAMÁS
óraadó, alkotmánybíró, SZTE ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, a nyilvános igazságszolgáltatás
   
 2. A nemzetbiztonsági szolgálatok kontrollmechanizmusai
   
 3. Az Alkotmánybíróság intézményének létjogosultsága Magyarországon, avagy mit üzennek az alkotmánybírósági modellek?
   
 4. Amiről az állami és nemzeti szimbólumok mesélnek
  A nemzeti és állami szimbólumok változásai Magyarországon
   
 5. A képviselői kötelezettségekről, különös tekintettel a néphez való hűség kérdéskörére
   
 6. Parlamenti fegyelmi jog Magyarországon: az üléseken tanúsított szabálysértő magatartások szankciói és a képviselők fegyelmezésének határai
   
 7. Élet az actio popolaris után - az alapvető jogok biztosa, mint a legerőteljesebb hang a kórusban
   
 8. Holt jog, vagy új lehetőségek csírája?  A kérelmezési és panaszjog napjainkban
   
 9. Az államfő kapcsolata az igazságszolgáltató hatalommal
   
 10. Ultima ratio: az alkotmányosan korlátozott büntetőhatalom