XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Alkotmányjogi I. tagozat

Helyszín: Ludovika Főépület II. em. 234.


ZSŰRI

Elnök: PROF. DR. KUKORELLI ISTVÁN
tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Tagok:
DR. GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA
egyetemi docens, NKE KTK
DR. STUMPF ISTVÁN
habil. egyetemi docens, SZE DF ÁJK; alkotmánybíró

A tagozat pályamunkái

 1. A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek nem bírósági típusú alapjogvédelme, különös tekintettel a betegjogokra
   
 2. Gyermekek jogai a médiában
   
 3. Vallásszabadság ma Magyarországon – alapjog vagy kiváltság?
   
 4. A gyülekezési jogról Magyarországon: bejelentés, megtiltás, és a szervező kárfelelőssége
   
 5. A ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés alapjogi vonatkozásai
  Alkotmányos büntetőjog és a strasbourgi joggyakorlat
   
 6. Hajléktalan alapjogok
   
 7. A beléptetés jogát fenntartjuk! – A szórakozóhelyek alapjogot sértő intézkedései
   
 8. Az etnikai profilalkotás emberi jogi összefüggései
   
 9. Miért más? - Az azonos neműek párkapcsolatai Magyarországon
   
 10. A „boldogító nem”, avagy a transzszexualitás alapjogi kollíziói
   
 11. OPCAT, avagy küzdelem a kínzás ellen
   
 12. A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében