XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Római Jogi és Egyetemes Állam-és Jogtörténeti tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület Fsz. 041.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. JAKAB ÉVA
tanszékvezető egyetemi tanár, DSc., SZTE ÁJK

Tagok:
PROF. DR. STIPTA ISTVÁN
egyetemi tanár, KRE ÁJK
DR. BÉLI GÁBOR
tanszékvezető egyetemi docens, PTE ÁJTK

A tagozat pályamunkái

 1. A kamatmaximum kijátszására szolgáló ügyletek az ókori Rómában
   
 2. Zu Befehl – Parancsra tettem – avagy természetjogi bontómunkálatok a berlini fal napos oldalán
   
 3. Az uxor in manu és az agnatio viszonya a római jogban
   
 4. Becsületbeli emberölés. Egy attikai bűnvádi per rekonstrukciója Lysias 12. beszéde alapján
   
 5. A női egyenjogúság érvényesülése az európai dinasztiák élén. Út a nőstényfarkasoktól Európa nagyanyjáig
   
 6. A vallás megválasztásának és gyakorlásának szabadsága az Osztrák Császárságban (1848-1867)
   
 7. Múlt a jelenben: az arab társadalmi és családi viszonyok fejlődéstörténete a KORÁN szellemében
   
 8. Napóleon bűnvádi perrendtartásának hatásai Olaszországra
   
 9. Az eladási bizomány kazuisztikája a római jog forrásaiban
   
 10. Dos reddenda. Hozományi paktumok a klasszikus korszak szerződési gyakorlatában
   
 11. A haszonélvezőt ért sérelmek orvoslásának perjogi eszközei a római jogban