XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Polgári Jogi IV. tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 230.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. MENYHÁRD ATTILA
tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Tagok:
DR. FÉZER TAMÁS
habil. egyetemi docens, tudományos, pályázati és fejlesztési dékánhelyettes, DE ÁJK
DR. BARZÓ TÍMEA
egyetemi docens, ME ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. Amikor a helyzet kilátástalan – a szabad kilátáshoz való jog a jogági jogellenesség tükrében
   
 2. A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez
   
 3. A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai
   
 4. A pszichiátriai betegek védelme a polgári jog eszközeivel, különös tekintettel az ellátásuk során előforduló jogsértésekre
   
 5. A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének szabályai az új Ptk.-ban és a szabályozás prognosztizálható hatásai
   
 6. A szindikátusi szerződés
   
 7. Trust és a bizalmi vagyonkezelés összehasonlítása különböző jogrendszerekben
   
 8. A gyűlöletbeszéd elleni harc a polgári jog eszközeivel
   
 9. Találás joga. Német és magyar összehasonlító jogi elemzés
   
 10. Az engedékenységi eljárás alatt keletkezett dokumentumok hozzáférhetősége a magánjogi kártérítési keresetekben
   
 11. A post mortem megtermékenyítés jogi vonatkozásai
   
 12. Az apport tárgyának elméleti és gyakorlati kérdései