XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Polgári Jogi III. tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 229.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. CSEHI ZOLTÁN
tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE JÁK

Tagok:
DR. CSÉCSY ANDREA
egyetemi docens, DE ÁJK
DR. SZEGEDI ANDRÁS
tanszékvezető egyetemi docens, fejlesztési és társadalmi kapcsolatok dékánhelyettes SZE DF ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. A fogyasztó és a termék fogalom anomáliái a jelenlegi szabályozás tükrében
   
 2. Merchandising, mint önálló szerződéstípus
   
 3. Színlelt szerződések megítélése a magyar és román jogrendszerekben
   
 4. A tisztességtelenség megítélése a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos joggyakorlatban
   
 5. Gondolatok a devizahiteles perek margójára
   
 6. Adós fizess?! – avagy a devizahitel-szerződések érvénytelensége a polgári jog szemszögéből
   
 7. Az alimentációs szerződések aleatórius jellegének változása. Történeti és összehasonlító jogi vizsgálatok az új Ptk. perspektívájából
   
 8. Gondolatok a deviza-alapú kölcsönszerződésekben felmerülő egyes jogi hiányosságok megoldásáról
   
 9. Tisztességtelenség fogalmának értelmezése, különös tekintettel a devizaszerződésekkel kapcsolatos kúriai döntésekre
   
 10. Új hangok a régi nótában: a vállalkozási szerződések közös szabályai az új Polgári Törvénykönyvben