XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Polgári Jogi I. tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 227.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. TÖRÖK GÁBOR
intézetvezető egyetemi tanár, DSc., NKE KTK

Tagok:
PROF. DR. PAPP TEKLA
egyetemi tanár, SZTE ÁJK
PROF. DR. LÉVAYNÉ PROF. DR. FAZEKAS JUDIT
dékán, egyetemi tanár, SZE DF ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. A nem vagyoni kártérítés megszűnése Magyarországon
   
 2. Kárként a családban – egy gyermek, mint kár
   
 3. Sérelemdíj vagy nem vagyoni kártérítés?
   
 4. Az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége
   
 5. A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége
   
 6. Nagyobb a füstje, mint a lángja – a vezető tisztségviselő felelősségének egyes kérdései
   
 7. A jogalkotással okozott kárért való felelősség
   
 8. A pacta sunt servanda jogelv alkalmazásáról és a szerződések körülményeiben beállt előre nem látható változások joghatásairól az új Ptk. értelmében
   
 9. A szerződések körülményeinek előre nem látható változásai a joggyakorlatban
   
 10. Az orvos kártérítési felelőssége
   
 11. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség útvesztői
   
 12. A sérelemdíj rendszertani elhelyezése és összehasonlítása a német fájdalomdíjjal