XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Pénzügyi Jogi tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 225.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. VÁRNAY ERNŐ
tanszékvezető egyetemi tanár, DE ÁJK

Tagok:
MAIYALEHNÉ DR. GREGÓCZKI ETELKA
egyetemi docens, NKE KTK
DR. HALUSTYIK ANNA
tanszékvezető habil. egyetemi docens, PPKE JÁK

A tagozat pályamunkái

 1. Az adófizetési morál és hajlandóság hatása az adóbevételekre – különös tekintettel az SZJA és az ÁFA helyzetére
   
 2. Az állami beavatkozás dimenziói a hazai kockázati tőkepiacon
   
 3. Az állampapírok forgalmazásának szerepe Magyarország finanszírozásának szempontjából
   
 4. A filmgyártáshoz kapcsolódó közvetett és közvetlen támogatások
   
 5. Tud-e repülni a lelőtt madár, avagy a takarékszövetkezetek integrációja hazánkban
   
 6. A rokkantsági ellátás pénzügyei
   
 7. Bankmentési mechanizmusok eurózónán innen és túl
   
 8. Könyörtelen behajtás vagy tisztességes beszedés? Az adózói jogok érvényesülése az adóigazgatási eljárásban, különös tekintettel az ellenőrzés szakaszára
   
 9. Gazdasági társaságok átalakulása és adózása
   
 10. Pénzmosás tevékenységének szabályozása és néhány gyakorlati technikája