XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Agrár-és Szövetkezeti Jogi tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 213.
 

ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. PRUGBERGER TAMÁS
professor emeritus, ME ÁJK

Tagok:
DR. BOBVOS PÁL
tanszékvezető egyetemi docens, SZTE ÁJK
DR. KURUCZ MIHÁLY
egyetemi docens, ELTE ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. Az állatok jogi státusza és jogalanyiságának kérdésköre
   
 2. Külföldi személyek földtulajdon-szerzése Magyarországon
   
 3. Egy sajátos vállalkozási forma: gondolatok a szövetkezet sui generis jellegéről
   
 4. „Zsebszerződések” – a mezőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek, és a naturalis obligatio kapcsolata
   
 5. GMO növények termesztésének alapjogi kérdései
   
 6. Az új földforgalmi törvény jogintézményei („Az ország, amely tönkreteszi a földjét, önmagát teszi tönkre”)
   
 7. Jut-e dohány a dohányra?– avagy a vertikum léte a Közös Agrárpolitika új időszakában, jogi szemmel
   
 8. Mitől méz a méz? Az élelmiszerlánc igazgatása különös tekintettel a méz jogi szabályozására
   
 9. Az elővásárlási jog, mint a földforgalom alakító joga