XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Munkajogi II. tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 220.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. GYULAVÁRI TAMÁS
tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE JÁK

Tagok:
DR. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR
egyetemi docens, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, KRE ÁJK
DR. EMBER ALEX
adjunktus, SZTE ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. A sztrájkhoz való jog szabályozásának európai formái a transznacionális kihívások tükrében
   
 2. A munkanélküliség kezelése Európában és Magyarországon
   
 3. Az érdekviták jellemzői, valamint azok alternatív megoldásának lehetőségei a magyar munkajog rendszerében
   
 4. Szakszervezeti érdekérvényesítés súlya a kollektív szerződések kötése során, különös tekintettel a munkavállalói jogokra
   
 5. A nyugdíjrendszer 2010-2012-es átalakítása
   
 6. Gondolatok a közfoglalkoztatási jogviszony munkajogi összefüggéseiről
   
 7. A megbolygatott méhkas esete több méz és szorgos méh reményében. Mérlegen az új Mt. foglalkoztatás-politikai koncepciója
   
 8. A nők és gyermekes munkavállalók esélye a munakerő-piacon és az őket megillető szociális ellátások
   
 9. A sztrájkjog védelme a nemzetközi és uniós jogban - egyezmények, esetjog és evolúció