XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Munkajogi I. tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 219.


ZSŰRI

Elnök:
DR. KENDERES GYÖRGY
egyetemi docens, ME ÁJK

Tagok:
DR. BANKÓ ZOLTÁN
egyetemi docens, PTE ÁJK
DR. HORVÁTH ISTVÁN
habil. adjunktus, ELTE ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. A vezető jogállása
   
 2. A felmondás és felmentés szabályai a magyar munkajogban
   
 3. Az ésszerű alkalmazkodás követelménye – a magyar jogba való átültetés dilemmái
   
 4. A munkáltató nem vagyoni kártérítési felelőssége, különös tekintettel a hozzátartozói igényekre
   
 5. A munkavállalók magánszférájának védelme a távmunka során
   
 6. A munkáltató kárfelelőssége az új Ptk. tükrében
   
 7. A családtámogatási rendszert befolyásoló munkajogi és szociális jogi eszközök
   
 8. A közösségi média használatának árnyoldalai a munkaviszonyban
   
 9. Az álláskeresők személyhez fűződő jogainak munkajogi védelme a felvételi eljárásban
   
 10. A munkavégzők dogmatikája: munkavállaló, önfoglalkoztató, atipikus munkavállaló, munkavállalóhoz hasonló jogállású személy
   
 11. A munkavállaló személyhez fűződő jogai és azok korlátozhatósága