XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Magyar Állam-és Jogtörténeti tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület Fsz. 025.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. SZABÓ BÉLA
egyetemi tanár, tanszékvezető, DE ÁJK

Tagok:
PROF. DR. BALOGH ELEMÉR
tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK
DR. HORVÁTH ATTILA
intézetvezető, habil. egyetemi docens, NKE KTK

A tagozat pályamunkái

 1. A fiúsítás jogintézménye 1526-ig, különös tekintettel az Anjou-kor belpolitikájára
   
 2. Hungária Egyesült Földek - egy skizoid pszichopata álom: a nyilas állam
   
 3. Haszonbérleti szerződések jogtörténeti jelentősége egy mezőváros életében
   
 4. Az elkülönült magyar katonai igazságszolgáltatás szervezetének közel fél évszázada
   
 5. Tisza Kálmán és a gyülekezési jog
   
 6. A nemesi vármegye a magyar rendi alkotmányosság tükrében – tekintettel Werbőczy jogforrástanára, és az általa írásba foglalt Szent Korona eszmére
   
 7. Gondolatok az erdélyi úrbérkérdésről egy államférfi és egy jogtudós tollából, Wesselényi Miklós Dósa Elekkel folytatott levelezése alapján
   
 8. A közegészségügyi igazgatás intézményesülése a XX. század első feléig, különös tekintettel az Országos Közegészségügyi Intézet létrejöttére és működésére
   
 9. „Viam meam persecutus sum” – „A magam útját jártam”
   
 10. „Vizsgáld a kort: s megérted emberét; vizsgáld az embert: s megérted korát!”A Királyi Curia története a reformkortól a kiegyezésig
   
 11. Alapjogok érvényesülése a Bűnvádi perrendtartás (1896. évi XXXIII. tc.) alapelveinek tükrében
   
 12. Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban