XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Közigazgatási Jogi I. tagozat

Helyszín: Ludovika Főépület II.em. 226.


ZSŰRI

Elnök:
DR. FÁBIÁN ADRIÁN
tanszékvezető habil. egyetemi docens, általános dékánhelyettes, PTE ÁJK

Tagok:
DR. GERENCSÉR BALÁZS
egyetemi docens, PPKE JÁK
DR. IMRE MIKLÓS
főiskolai tanár, mb. intézetvezető, kandidátus, NKE KTK

A tagozat pályamunkái

 1. A közigazgatás törvényessége a helyi önkormányzatok törvényességi kontrollja tekintetében
   
 2. A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig
   
 3. A közszolgálati etika szabályozási modelljei
   
 4. Egy lépéssel közelebb: a települési ügysegéd
   
 5. Civil szervezetek ügyféli jogállásban
   
 6. Újra Járások a Közigazgatásban
   
 7. A polgármester, mint az Mötv. „nyertese”?!
   
 8. Egy ablak mind felett – a kormányablak-reform eredményeinek és tapasztalatainak elemzése
   
 9. A magyar területi közigazgatás átalakítása – az integrált ügyfélszolgálati rendszer kiépítése
   
 10. A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének változása a járások kialakulása tükrében, tekintettel egyes finanszírozási kérdésekre is