XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Környezetvédelmi Jogi tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 217.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. BÁNDI GYULA
tanszékvezető egyetemi tanár, DSc., PPKE JÁK

Tagok:
PROF. DR. FODOR LÁSZLÓ
tanszékvezető egyetemi tanár, DE ÁJK
DR. CSÁK CSILLA
egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, ME ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. A környezetjogi rasszizmus jelensége Európában
   
 2. A visszalépés tilalma a természetvédelmi szabályozásban – uniós kitekintéssel
   
 3. A költségmegtérülés elvének érvényesülése Magyarországon, különös tekintettel a mezőgazdasági vízszolgáltatások körébe tartozó öntözésre
   
 4. A környezetvédelmi szabályozás mostohagyermeke: talajvédelem az Európai Unióban
   
 5. Környezetvédelem és polgári jog, avagy polgári jogi eszközök a környezet megóvásért
   
 6. A nem termelő agrár-környezetgazdálkodási beruházások környezetvédelmi, támogatási és adójogi problémái
   
 7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítása