XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Jog-és Állambölcseleti tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület 1. em. 106.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. BADÓ ATTILA
intézetvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK

Tagok:
PROF. DR. CS. KISS LAJOS
egyetemi tanár, ELTE ÁJK
DR. TÓTH J. ZOLTÁN
tanszékvezető egyetemi docens, KRE ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. Rész és egész – a szemiotikai-stilisztikai elemzés lehetőségei jogi szövegeknél
   
 2. Feminista jogelmélet és a nőket érő diszkrimináció a munkaerő-piacon
   
 3. Aurea mediocritas – az arany középút. A mérlegelő választói magatartás
   
 4. Az autokrácia államelméleti kérdései
   
 5. Esküdtszéki nullifikáció és a jogállam
   
 6. A közjegyzők személyiségi jellemzői pályatevékenységük tükrében
   
 7. Az alkotmányos identitás természetének vizsgálata: a nemzeti és európai alkotmányos identitás
   
 8. Locke ferde tükre - Sir Robert Filmer politikai filozófiájának újraértékelése
   
 9. Érvelési stratégiák a magyar magánjogi bírói ítélkezésben
   
 10. ,,Quo vadis Kung Fu-Ce?” – avagy kulturális globalizáció a dél-koreai konfuciánus alapokban
   
 11. Az információs termelési mód hatása a társadalomra