XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Európai Jogi tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület II. em. 218.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. BLUTMAN LÁSZLÓ
tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK

Tagok:
DR. SONNEVEND PÁL
dékánhelyettes, egyetemi docens, ELTE ÁJK
DR. OSZTOVITS ANDRÁS MIHÁLY
tanszékvezető habil. egyetemi docens, KRE ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. Az Európai Unió külpolitikai területeinek fúziója. Az Európai Unió külpolitikai képességének és a jövőbeli „közös külpolitika” lehetőségének vizsgálata
   
 2. A túlzó árazás, mint erőfölénnyel való visszaélés az EU-s és magyar joggyakorlatban
   
 3. Korrupció- és csalásellenes küzdelem az Európai Unióban
   
 4. Az Európai Parlament az intézményi egyensúly rendszerében
   
 5. Svájc és az Európai Unió kapcsolata a személyek szabad mozgása tükrében
   
 6. Kisebbségvédelem az Európai Unióban
   
 7. A fogyasztói jogvédelem új irányai Európában
   
 8. A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés kétes jövője
   
 9. Föderalizmus Európában? A lisszaboni szerződést követő uniós jogfejlődés értelmezése a föderalizmus eszköztárával