XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Büntetőjogi I. tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület I. em. 105.


ZSŰRI

Elnök:
DR. POLT PÉTER
egyetemi docens, legfőbb ügyész, NKE RTK

Tagok:      
DR. NÉMETH IMRE
egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, SZE DF ÁJK
DR. FANTOLY ZSANETT
habil. egyetemi docens, SZTE ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. A tévedés, mint büntethetőséget kizáró ok a büntetőjogban
   
 2. A veszély fogalma és megjelenése a büntetőjogban
   
 3. Fifty-fifty. A feles szabály különös méltánylást érdemlő esetei a bírói gyakorlatban
   
 4. A baleset és a véletlen értékelése a büntetőjogban
   
 5. A köztársasági elnöki kegyelem
   
 6. A büntethetőségi korhatár leszállításának kérdése, tekintettel a német szabályozásra
   
 7. A „három csapás” a magyar büntetőjogban
   
 8. A jogos védelem körébe tartozó elhárító cselekmény dogmatikai kérdéseiről
   
 9. Kísérleti szakaszban rekedt bűncselekmények közben megvalósított befejezett bűncselekmények megítélése, különös tekintettel a halmazati problémákra
   
 10. A kiterjesztett jogos védelem problémái különös tekintettel a törvényi vélelemre