XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Büntető-eljárásjogi I. tagozat

Helyszín: Wallenberg Épület I. em. 113.


ZSŰRI

Elnök:
PROF. DR. FARKAS ÁKOS
intézetigazgató egyetemi tanár, dékán, ME ÁJK

Tagok:
DR. BÉKÉS ÁDÁM
adjunktus, PPKE JÁK
PROF. DR. DOMOKOS ANDREA
egyetemi tanár, KRE ÁJK

A tagozat pályamunkái

 1. A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozásának kérdései
   
 2. Verbum pro verbo, avagy a tolmács szerepe a büntetőeljárásban
   
 3. A bizonyítási teher a múltban és a jelenben
   
 4. Tilalmak és szabadság a büntető bizonyításra vetítve
   
 5. A büntetőeljárás garanciális szabályai - különös tekintettel a védelemhez való jogra
   
 6. A nyomozási bíró helye és szerepe a büntetőeljárásban
   
 7. A bizonyítási teher jelentősége a büntetőügyekben
   
 8. A sajtó és a nyilvánosság szerepe a büntetőeljárásban
   
 9. Az igazság felfogásai a büntető-eljárásjogban