XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Alkotmányjogi III. tagozat

Helyszín: Ludovika Főépület II.em. 239.


ZSŰRI

Elnök:
DR. KISS BARNABÁS
egyetemi docens, SZTE ÁJK

Tagok:
DR. TÉGLÁSI ANDRÁS
adjunktus, NKE KTK    
DR. CSINK LÓRÁNT
egyetemi docens, PPKE JÁK

A tagozat pályamunkái

 1. Plurális választójog és nemzetiségek Európában
   
 2. A határon túli magyarok választójoga a választási alapelvek tükrében
   
 3. A láthatatlan alkotmány nyomában
   
 4. A történeti alkotmány vívmányai és a Szent Korona az Alaptörvényben
   
 5. A devizahitelek problémáinak jogi rendezésével kapcsolatos alkotmányossági kérdések
   
 6. Egyenlők és egyenlőbbek – a választójog egyenlősége a hatályos alkotmányjogi szabályozásban
   
 7. A múlt visszhangja: az E.Ho. – avagy az „egyszerűsített” honosítás és előzményei
   
 8. A győzteskompenzáció alkotmányosságáról - a pozitív töredékszavazatok megítélése az egyenlő választójog tükrében
   
 9. A népszavazás és a népszavazási eljárás az új törvény tükrében – különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogorvoslati eljárásban betöltött szerepére
   
 10. Határon túliak választójoga: gesztus vagy a mérleg nyelve?
   
 11. A menedékjog szociális tartalma
   
 12. A menekültügy kihívásai a XXI. században, különös tekintettel a magyarországi helyzetre és szabályozásra