XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.
Kiss György

Tisztelt Olvasó!

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia előkészítési munkáinak folyamatában nagyszerű volt látni az Önök széleskörű érdeklődését. A közel háromszáz benyújtott dolgozat az állam- és jogtudományok szinte valamennyi területével foglalkozik, a tradicionális jogintézmények bemutatásától kezdve, a különböző összehasonlító elemzéseken keresztül, a legújabb – még alig kutatott – problémák analizálásáig.

Minden egyes tanulmány címe jelzi szándékuk komolyságát és felelősségtudatukat. Önök eddigi tanulmányaik során eljutottak a tudásnak arra a szintjére, amely már jellemformáló. Bízom benne, hogy az itt versengők közül többen nem szabadulnak a tudomány bűvöletéből, határozott meggyőződésem ugyanakkor, hogy valamennyien kiválóan helyt fognak állni a tudomány területén kívül választott bármely más hivatásukban is. Az Önök jellemét, hozzáállását megkapóan fejezi ki Mirandola gondolata: „Ki mit ápol, az növekszik fel, az hozza meg gyümölcsét benne.”

Nagy megtiszteltetés, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ezen belül a Közigazgatás-tudományi Kar ad otthont e konferenciának. Felelősség is, hiszen a házigazdának minden feltételt meg kell teremtenie ahhoz, hogy az Önök tehetsége, szorgalma és felkészültsége maradéktalanul érvényesüljön.

Kívánok Önöknek nemes, tisztességes versengést, okos, tételes alapokon nyugvó, egymást tisztelő vitákat és szakmai sikereket.

Kívánom, őrizzék meg az itt töltött napok emlékét!


Budapest, 2015. január 22.


Prof. Dr. Kiss György

mb. dékán