XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Bemutatkozik a Közigazgatás-tudományi Kar

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három karának egyike a Közigazgatás-tudományi Kar, amely közel 35 éves múltra tekint vissza. Az itt végzett több mint 35.000 hallgató a közszféra minden területén megtalálható. A jegyzők és önkormányzati tisztviselők mellett a központi és területi közigazgatásban tevékenykedők túlnyomó része intézményünkben szerezte diplomáját. Jó néhány korábbi hallgatónk a közélet fontos szereplője lett, mások az üzleti szférában értek el sikereket.

Intézményünk a magyar közigazgatási szakemberek képzésével és továbbképzésével foglalkozik. Tanulmányaik során a hallgatók részben az általános értelmiségi hivatást szolgáló, a társadalomtudományi műveltséget megalapozó közismereti tárgyakat tanulják, de emellett megismerik a magyar közigazgatás felépítését, összehasonlítják európai és amerikai modellekkel, elsajátítják az államtudományok, a jog alapjait és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereit. Megismerkednek továbbá a jogrendszer alapvető intézményeivel és szervezeti működésével, tanulják az emberi jogokat, pénzügyi gazdálkodást, valamint a közigazgatáshoz kapcsolódó, nélkülözhetetlen informatikai ismereteket és szaknyelvet.

Végzett hallgatóinkra akár a helyi, akár a központi közigazgatási intézményekben, tehát például önkormányzatoknál, költségvetési szerveknél, az EU szerveinél vár munka, de a magánszférában is elláthatnak szervezési, gazdálkodási vagy irányítási, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat.

Intézményünk jelenleg a Gellért-hegy lábánál található, de tervben az újonnan átadott Ludovika Campusba való átköltöztetése. Várhatóan 2015 őszén a hallgatók már tömegesen veszik birtokba az ott épülő oktatási létesítményeket és a kollégiumokat.

A Ménesi úti épület az oktatási-kutatási célokat szolgáló felújított helyiségek mellett jól felszerelt könyvtárral, kétszáz férőhelyes kollégiummal, valamint uszodát, tornatermet és kondicionáló termeket magába foglaló sportlétesítménnyel rendelkezik. Magas szintű az intézmény informatikai eszközökkel való ellátottsága is. A hallgatók munkáját az informatikai oktatásban használt eszközökön kívül szabadon elérhető számítógépek és internet-csatlakozás is segíti.

A Karon több szinten kínálkozik lehetőség angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol és kínai nyelv tanulására. Német, orosz, francia egyetemi együttműködés keretében hallgatóink külföldön tökéletesíthetik ismereteiket és nyelvtudásukat. Ezen kívül, állami ösztöndíjakkal nagyon sok európai országba juthatnak el tanulni, vagy szakmai gyakorlatot teljesíteni.

Az intézmény hallgatóinak életét több hallgatói szervezet segíti. A Hallgatói Önkormányzaton kívül, kiemelkedő szerepet játszik a Magyary Zoltán Szakkollégium, valamint az Ostrakon Szakkollégium. Ezek az öntevékeny diákcsoportok számos szakmai, kulturális és egyéb szórakoztató programot szerveznek. A hagyományos gólyatáboron és gólyabálon kívül, a HÖK minden évben tavasszal megrendezi a sok színes programot kínáló Kari Napokat, de rendszeresek a kirándulások is Erdélybe, Velencébe, Sopronba. A szakkollégiumi estek, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, valamint más szakmai konferenciák, szakemberek, állami vezetők előadásai hallgatóinknak lehetőséget biztosítanak a naprakész információk elsajátítására.

A Közigazgatás-tudományi Karon 2005 óta működő karrier-támogatási rendszer elsődleges célja, hogy a hallgatók számára szakmai gyakorlati helyet, munkalehetőséget és egyéb elhelyezkedési lehetőségeket kutasson fel a hazai munkaerőpiacon. Ennek érdekében állásbörzét, karrierfórumot, karrierkonferenciát szervezünk.

A Kar Diák Sportegyesülete rendszeres testedzési, sportolási lehetőséget biztosít a hallgatók számára többféle sportágban: aerobic, testépítés, röplabda, labdarúgás, önvédelem, úszás, biatlon, falmászás. A kosárlabda és kézilabda versenyszakosztályként (Universitas) is működik.

Kollégáink és hallgatóink kényelme érdekében kiválóan működő étterem és büfé található az épületben. Az intézményben oktató és dolgozó kollégák és az itt tanuló hallgatók családias, jó közösséget alkotnak.

Továbblépés a Közigazgatás-tudományi Kar honlapjára.

  • ktk image 15
  • ktk_image_01
  • ktk_image_03
  • ktk_image_10
  • ktk_image_09
  • ktk_image_06
  • ktk_image_13